Przyroda

Klasa 4
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji Zoom.