Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+, 08-19.08.2022 Limassol na Cyprze

Miałam dużą przyjemność wziąć udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego w Limassol na Cyprze ,który odbył się w szkole językowej „English in Cyprus” w terminie 08.08-19.08.2022.

Kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego to specjalnie zaprojektowany program szkoleniowy, który ma na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi, umiejętności i wiedzy potrzebnych do efektywnego nauczania języka angielskiego. Celami kursu było:

Rozwijanie umiejętności nauczycieli języka angielskiego w zakresie planowania lekcji, dostosowywania programu nauczania do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania, kreatywnego podejścia do nauczania, stosowania nowoczesnych technologii w edukacji, oceny postępów uczniów i rozwoju kompetencji językowych. Kurs obejmował szereg tematów, takich jak:

  • Metody nauczania i strategie dydaktyczne.
  • Planowanie lekcji i tworzenie materiałów dydaktycznych.
  • Motywowanie uczniów i utrzymanie ich zaangażowania.
  • Wykorzystanie technologii w nauczaniu języka angielskiego.
  • Ocena postępów uczniów i raportowanie wyników.
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kulturowego zrozumienia.
  • Praca z uczniami o różnych poziomach zaawansowania.
  • Specjalne potrzeby uczniów, takie jak nauczanie dzieci, młodzieży czy dorosłych.

Zajęcia odbywały się w małej grupie nauczycieli z różnych szkół i krajów, były bezcennym źródłem wiedzy płynącej z doświadczenia innych osób.

Uważam, że udział w tego typu kursie dla nauczyciela języka obcego to ogromne wsparcie rozwoju zawodowego, które ma  wpływ na jakość nauczania, możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać bezpośrednio w pracy z uczniami.

Sylwia Skiba