Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

przez adminMK

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. obec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania…

przez adminMK

Drodzy Uczniowie klasy VIII! Zbliża się czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajdziecie linki do stron internetowych szkół,, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród Naszych absolwentów. Zapoznajcie się z ich ofertą. Mam nadzieję, że pomoże Wam ona w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Pamiętajcie, że całe Grono Pedagogiczne  również służy Wam radą i pomocą w dokonaniu…

Wdrożenie usługi Office 365 w naszej szkole

przez adminMK

Szczególnie ważne, wraz z wprowadzaniem nowych technologii, staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z cyfrowych usług wszystkim użytkownikom.Po wprowadzeniu dziennika elektronicznego i dostępu do sieci WiFi w całej szkole , nadszedł czas na kolejne przedsięwzięcia. Przy wsparciu Dyrekcji Szkoły i  zaangażowaniu nauczyciela informatyki, w szkole wdrożono usługę Office 365. Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły…

Harmonogram egzaminów

przez adminMK

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

przez adminMK

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół…