język angielski

klasa 1
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 2
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 3
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 4
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 5a
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 5b
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 6
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 7

Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 8
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.