Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne

Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.