Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+, 15-29.07.2023 Limassol na Cyprze

Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+ w ramach mobilności kadry edukacyjnej „Europejska edukacja równych szans”

Miejsce: Limassol (Cypr), Bayswater Cyprus –   szkoła językowa „English in Cyprus”
Rodzaj zajęć: kurs nauki języka angielskiego dla nauczycieli
nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074134
Elżbieta Rożek – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Termin pobytu: 15 – 29 lipca 2023 r.

Okres wakacyjny to czas odpoczynku, podróży, zwiedzania nowych miejsc. W tym roku czas ten był dla mnie również czasem nauki. W połowie lipca, jako uczestnik projektu Erasmus+ brałam udział w 14 dniowym kursie doskonalącym umiejętności językowe w Limassol na Cyprze.


Wyjazd ten dał mi możliwość podniesienia umiejętności w zakresie poziomu znajomości języka angielskiego, rozwoju umiejętności komunikacyjnych w tym języku. Zajęcia w szkole językowej, w której doskonale przygotowana kadra prowadzi zajęcia, były szansą na rozwój zarówno na rozwój komunikacji w języku angielskim ale też przyczyniły się do zwiększenia pewności siebie w zakresie słuchania, pisania, czytania i mówienia, poszerzenia wiadomości w zakresie struktur gramatycznych w języku angielskim.


W szkole posługiwaliśmy się wyłącznie językiem angielskim, a nauczyciele prowadząc zajęcia aktywowali wszystkich uczestników.


Zajęcia były również polem do dzielenia się doświadczeniem zawodowym uczestników z różnych stron świata. Miałam okazję poznać nauczycieli z innych szkół w Polsce, ale także z Włoch, Czech, Węgier, Rosji, Cypru, którzy chętnie dzielili się opowieściami o swoich krajach. Poznanie nauczycieli z innych krajów obfitowało w wymianę naszych doświadczeń związanych z wielokulturowością oraz ogólnymi zagadnieniami związanymi z pracą z dziećmi i młodzieżą, dzięki czemu miałam nie tylko możliwość rozwoju językowego. Dyskutowaliśmy na tematy dotyczące światowej edukacji oraz problemów edukacyjnych w różnych krajach i sposobach ich rozwiązania.


Uczestnictwo w programie przyczyniło się również do pogłębienia wiedzy na temat kultury i codziennego życia na Cyprze. Cypr to cudowne miejsce na wakacyjny wypoczynek. Oferuje ciepłe morze, piękne plaże, pyszną kuchnię, ciekawą roślinność, jak i pozostałości starożytnych zabytków. Zorganizowaliśmy wycieczkę fakultatywną, by poznać Cypr, jego kulturę, historię, życie codzienne mieszkańców.


To była piękna przygoda, obfitująca w wiele doznań a przede wszystkim nauka, dzięki której czuje się pewniej poznając nowych ludzi z różnych stron świata władających językiem angielskim. Wzbogaciłam mój warsztat pracy a poprzez podniesienie kompetencji wzrasta świadomość w zakresie korzystania ze środków unijnych w zakresie nabywania nowych kompetencji, co może przełożyć się na realizację kolejnych projektów w programie Erasmus+.

Elżbieta Rożek