Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+, Malta


Erasmus+ „Europejska edukacja równych szans” – mobilność kadry edukacyjnej

Karolina Witek – pedagog szkolny
nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074134
poziom Intermediate ( B1)
czas realizacji: sierpień 2023 r.

             Projekt Erasmus +  „Europejska edukacja równych szans” miał na celu podniesienie jakości nauczania oraz wspieranie rozwoju kadry edukacyjnej w zakresie nauki języka angielskiego oraz podniesienie poziomu biegłości językowej nauczycieli.

            Realizowany był w sierpniu 2023 r. na Malcie – mieście Sliema położonym na północno -wschodnim wybrzeżu.

Szkoła, w której odbywały się zajęcia znajdowała się zaledwie kilka metrów od mojego zakwaterowania. Dzięki czemu w krótkim czasie mogłam przybyć na zajęcia. Uczęszczałam do najstarszej szkoły językowej na Malcie AM Language, która posiadała świetne przygotowane edukacyjne i logistyczne. Sale były urządzone w nowoczesny sposób, wyposażone w najpotrzebniejszy sprzęt multimedialny.

            Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach porannych. Wykładowcami w mojej grupie były netive speakerki (Lucy – Brytyjka mieszkająca od 20 lat na Malcie oraz Louren – rodowita Maltanka). Obie nauczycielki były bardzo zaangażowane i cierpliwe. Zawsze mogłam liczyć na ich pomoc. W zrozumiały sposób tłumaczyły wszystkie zagadnienia. Stwarzały również sytuacje do wypowiadania się na forum grupy oraz wymiany doświadczeń łącząc nas podczas pracy w grupy i pary.

            Pracowałam w grupie liczącej 10 osób. Były to zarówno dorosłe osoby jak i młodzież przebywająca na obozie językowym. Pochodzili oni m.in. z Kolumbii, Austrii, Turcji, Filipin, Włoch czy Hiszpanii.

            Biegłość językowa i mowę dialogową mogłam ćwiczyć również podczas spotkań pozalekcyjnych oraz wycieczek fakultatywnych, które organizowała szkoła. Z chęcią korzystałam z tych form spędzania wolnego czasu. Zwiedziłam, min. Valettę, Wyspę Comino, bajkowe Blue Lagoon czy zachwycającą Blue Grotto.

            Wzięcie udziału w projekcie nie tylko podniosło moje kompetencje językowe i zawodowe, otworzyło nowe możliwości, m.in., wymianę doświadczeń z pedagogami i nauczycielami z innych krajów, tłumaczenie tekstów anglojęzycznych dotyczących moich specjalizacji, lecz także było niezapomnianą i rozwijającą przygodą.

Karolina Witek