Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+, 03-14.07.2023 Dublin

Miejsce: Dublin (Irlandia), Horner School of English
Data pobytu: 03 – 14 lipca 2023 r.
Rodzaj zajęć: kurs języka angielskiego wraz z płynnością wypowiedzi

 Kurs języka angielskiego, którego uczestnikiem byłam od 03 do 14 lipca 2023 roku, w Dublinie, umożliwił mi doskonalenie swoich umiejętności językowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonych przeze mnie zajęciach z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym, w naszej szkole. To również wzbogacenie warsztatu pracy o nowe techniki i metody nauczania, które podnoszą jakość moich działań dydaktycznych.

Udział w kursie pozwolił rozwinąć wiele kompetencji, niezbędnych w mojej pracy, którą cechuje ciągły rozwój i doskonalenie. To nie tylko udział w zajęciach językowych, lecz także umiejętność zarządzania czasem, sprawne planowanie, radzenie sobie ze stresem w nowym środowisku, zdolność do motywowania samego siebie, kreatywność. To także kształtowanie umiejętności pracy w międzynarodowym zespole uczestników kursu, przekonywanie do własnych racji i rozwiązywanie pojawiających się konfliktów i problemów.

Pobyt w Dublinie był również doskonałą okazją do poszerzenia własnego warsztatu pracy, poprzez poszukiwanie publikacji, nowości wydawniczych, audiobooków oraz platform edukacyjnych, dotyczących dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to niezwykle istotne w moim zawodzie, ponieważ nauka języka obcego u dzieci w tym okresie, odbywa się głównie przez zabawy ruchowe, śpiewanie, naukę rymowanek – bazując na naturalnym sposobie przyswajania wiedzy przez małe dzieci, a jest jednocześnie wspaniałą zabawą.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ dało mi możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych, zdobycia nowej wiedzy, podniesienia kwalifikacji zawodowych. To także prawdziwy test radzenia sobie w obcym kraju, nowych warunkach, przełamanie bariery językowej.

Beata Jabłońska
nauczyciel wychowania przedszkolnego