Szanowni Rodzice;

przez adminMK

15 maja 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały ogłoszone  kolejne kroki podjęte przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły. Co oznaczają dla uczniów? Co zmienia się dla…

Szanowni Państwo,

przez adminMK

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do…

Szanowni Rodzice!

przez adminMK

W dniu 13 maja 2020r. Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję    o przywróceniu od 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego, jak to ma miejsce w przedszkolach (grupy max 12 osobowe). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra, obecność w szkole nie będzie obowiązkowa, mają do nich przychodzić te…

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

przez adminMK

Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Dla milionów wiernych Papież  i Święty           18 maja będziemy obchodzić setną rocznicę Jego urodzin. Dla Was – Drodzy Uczniowie – jest postacią, o której się uczycie i którą szanujecie, ale nie mieliście okazji poznać i zobaczyć z bliska.               Ten Człowiek zawsze był blisko Boga, ale…

Nasza Szkoła LIDEREM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

przez adminMK

Od grudnia 2019 r.  do kwietnia 2020 roku Samorząd Uczniowski Naszej szkoły brał udział w ogólnopolskim konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko.…

przez adminMK

To link do wirtualnej podróży po najpiękniejszych bibliotekach świata https://biteable.com/watch/biblioteki-2541605 To link do krzyżówki o bibliotecehttps://learningapps.org/watch?v=pmuc5afca20

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

przez adminMK

     229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.       W tym roku nie weźmiemy udziału w szkolnej akademii, nie zobaczymy…