Miesiąc: maj 2020

Szanowni Rodzice;

15 maja 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały ogłoszone  kolejne kroki podjęte przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły. Co oznaczają dla uczniów? Co zmienia się dla…
Czytaj dalej


20 maja 2020 0

Szanowni Państwo,

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do…
Czytaj dalej


20 maja 2020 0

Szanowni Rodzice!

W dniu 13 maja 2020r. Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję    o przywróceniu od 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego, jak to ma miejsce w przedszkolach (grupy max 12 osobowe). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra, obecność w szkole nie będzie obowiązkowa, mają do nich przychodzić te…
Czytaj dalej


20 maja 2020 0

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Dla milionów wiernych Papież  i Święty           18 maja będziemy obchodzić setną rocznicę Jego urodzin. Dla Was – Drodzy Uczniowie – jest postacią, o której się uczycie i którą szanujecie, ale nie mieliście okazji poznać i zobaczyć z bliska.               Ten Człowiek zawsze był blisko Boga, ale…
Czytaj dalej


17 maja 2020 0

Nasza Szkoła LIDEREM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Od grudnia 2019 r.  do kwietnia 2020 roku Samorząd Uczniowski Naszej szkoły brał udział w ogólnopolskim konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko.…
Czytaj dalej


15 maja 2020 0

To link do wirtualnej podróży po najpiękniejszych bibliotekach świata https://biteable.com/watch/biblioteki-2541605 To link do krzyżówki o bibliotecehttps://learningapps.org/watch?v=pmuc5afca20


9 maja 2020 0

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.       W tym roku nie weźmiemy udziału w szkolnej akademii, nie zobaczymy…
Czytaj dalej


3 maja 2020 0
Skip to content