Szanowni Rodzice;

przez adminMK15 maja 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zostały ogłoszone  kolejne kroki podjęte przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły. Co oznaczają dla uczniów? Co zmienia się dla rodziców? Jak wyglądać będzie praca szkoły?

Na dziś pragnę przekazać Państwu, co oznacza to w praktyce.

1.Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej będzie kontynuowane  na tą chwilę do 7.06.2020r.  

2.Propozycja ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania odbędzie się zdalnie.

3.Od 25 maja zorganizujemy w szkole WYŁĄCZNIE zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla dzieci z oddziałów klas I-III, których Rodzice wcześniej to zadeklarują. Wychowawcy klas zbiorą informacje od Rodziców do poniedziałku 18.05 do środy 20.05 do godz. 15.00.

4. Od 18 maja będą w szkole mogły odbywać się za zgodą Rodziców zajęcia indywidualne       dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci          i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju –      z rodzicami dzieci skontaktują się nauczyciele prowadzący dotychczas te zajęcia i uzgodnią formę pracy – informacje będą zbierane do piątku 15.05 do godziny 12.00

5.  Od 25 maja umożliwimy uczniom indywidualne konsultacje  z nauczycielami   dla ósmoklasistów.

6.   Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas.

Podsumowując: dzięki kompleksowemu wprowadzeniu zdalnego kształcenia w naszej szkole nie zmarnowaliśmy danej szansy i jesteśmy gotowi do kontynuowania tej formy do końca roku szkolnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba to również zdalnie odbędzie się klasyfikacja roczna.

Do Rodziców apeluję, by zorganizowali opiekę w domu i w dalszym ciągu współpracowali ze szkołą. Dzięki temu ograniczymy możliwość zarażenia koronawirusem, ale też zrealizujemy cele kształcenia.


Z życzeniami zdrowia
Elżbieta Rożek – dyrektor szkoły