Informatyka/edukacja informatyczna

klasa 1
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 2
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 3
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 4
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 5a
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 5b
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 6
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 7
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.

klasa 8
Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu aplikacji  Microsoft Teams.