Technika

klasa 4
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 5a
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom. Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 5b
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom. Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 6
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom. Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.