Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

               Odpowiadając na dekrety Biskupa Rzeszowskiego, dyrektywy Rządu RP a także na wymogi stawiane przez MEN w sprawie podtrzymania edukacji w obliczu czasowego zamknięcia placówek edukacyjnych, zachęcamy uczniów oraz rodziców i opiekunów do modlitwy oraz lektury Pisma Świętego. Czas który zostałby poświęcony na naukę religii w szkole, niech będzie zastąpiony osobistym pogłębianiem wiary przez modlitwę i lekturę Pisma Świętego. Szczególnie zachęcamy do wspólnej, rodzinnej lektury Biblii, której pogłębianie od wieków budowało relację nie tylko z Bogiem ale również przybliżało domowników do siebie nawzajem. Zachęcamy również do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła we Mszy Św. i modlitwie różańcowej, które są transmitowane przez radio, telewizje lub Internet.

W miarę podejmowanych decyzji będą podawane nowe informacje.

Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams

Katecheci SP w Hermanowej