Próbna ewakuacja

przez adminMK

W dniu 20 września w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabycie przez dzieci umiejętności i właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Do naszej szkoły przyjechała jednostka OSP Hermanowa z komendantem p. Piotrem Makulskim, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi i udali się na boisko na miejsce zbiórki. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń i trwała zaledwie 5 minut. W ciągu tych kilka minut wszystkie sale przedszkolne, szkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek szkoły. Dowódca akcji p. Piotr Makulski pogratulował p. Dyrektor sprawnej ewakuacji i podziękował dzieciom za wzorowe zachowanie.

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

Piotr Ledwoń