Zapisy na obiady w stołówce 2023/2024

przez adminMK

Szanowni Państwo!

Informujemy, że uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 11 września 2023 r. Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia ucznia na obiady. Karty dostępne u wychowawców.

Wypełnione, podpisane karty proszę dostarczyć do 5 września 2023 r.

IK