Wdrożenie usługi Office 365 w naszej szkole

przez adminMK


Szczególnie ważne, wraz z wprowadzaniem nowych technologii, staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z cyfrowych usług wszystkim użytkownikom.
Po wprowadzeniu dziennika elektronicznego i dostępu do sieci WiFi w całej szkole , nadszedł czas na kolejne przedsięwzięcia. Przy wsparciu Dyrekcji Szkoły i  zaangażowaniu nauczyciela informatyki, w szkole wdrożono usługę Office 365.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą bezpłatnie korzystać z usługi Office 365.

W jego ramach mają dostęp m.in. do:

  • Poczty z adresem w domenie edukacyjnej,
  • Office Online (Word, Excel, Power Point),
  • aplikacji edukacyjnych np. takich jak: Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Forms,
  • wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego,

oraz wielu innych nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze,dostępnych w dowolnym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia.

Do najważniejszych funkcji Offica 365 należą:

  • Prowadzenie spotkań i lekcji online, z możliwością prowadzenia prezentacji,
  • Proste udostępnianie treści uczniom/studentom,
  • Prowadzenie wspólnych notesów,
  • Przypisywanie zadań do wykonania i nadawanie ocen.

Nauka w dowolnym miejscu i czasie

Publikuj materiały edukacyjne online lub prowadź zajęcia zdalnie w formie interaktywnej. Nauczyciele i uczniowie/studenci mogą korzystać ze wspólnego interfejsu w ramach Microsoft Teams, by uczyć się, komunikować i współpracować.

Uczenie zdalne

Materiały i zadania mogą być publikowane online, a uczniowie/studenci mogą mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki aplikacji Teams uczniowie/studenci mają dostęp do materiałów, mogą współpracować z innymi, kontaktować się z nauczycielem, a także przesyłać wykonane zadania. Nauczyciele zaś mogą przeglądać i sprawdzać prace uczniów/studentów i przesyłać im informacje zwrotne.

Lekcje online

Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia zdalnie, w formule online. Jest to możliwe dzięki funkcjom udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej. Podczas trwania zajęć zarówno uczniowie/studenci, jak i nauczyciel mogą komunikować się za pomocą tablicy przy użyciu teksu pisanego, audio lub wideo. Ponadto lekcja może być nagrywana i odtworzona w trybie offline w dowolnym momencie.