„To nie czas na spotkania towarzyskie”

przez adminMKGłówny Inspektor Sanitarny apeluje do uczniów, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich.

„Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej GIS.

„Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie” – dodaje GIS.

Konieczność ograniczenia spotkań podkreślali także ministrowie podczas środowej konferencji. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że administracyjne dekrety, nakazy i zakazy nie powstrzymają epidemii – konieczna jest społeczna odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych. Zaapelował, by poważnie potraktować istniejące ryzyko. „Podstawowa zasada przebywania w społecznej kwarantannie przy zawieszeniu działalności szkół, instytucji kultury, polega na tym, żeby unikać skupisk ludzkich” – zaznaczył.

„Apeluję zarówno do rodziców, jak i do tych młodych ludzi, którzy już często sami podejmują decyzję – nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. To jest czas, który ma zabezpieczyć waszych bliskich przed ewentualnym zarażeniem; wykorzystajcie to, jako szansę na pogłębienie waszej wiedzy” – mówił z kolei szef MEN, Dariusz Piontkowski.

Jak podkreśla GIS, dla uniknięcia zakażenia niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.