Profilaktyka

przez adminMK

W marcu w naszej szkole odbyły się dwa spotkania. Pierwsze – profilaktyczne – dla dzieci klas 4-8 oraz drugie – prelekcyjne – dla rodziców uczniów. Oba spotkania prowadził aspirant Tomasz Surowiak z Komendy Miejskiej Wydziału Prewencji ds. Nieletnich i Patologii w Rzeszowie. Tematem prelekcji była cyberprzemoc, w tym hejt i mowa nienawiści, bezpieczeństwo dzieci w domu i szkole oraz odpowiedzialność karna za słowa i czyny osób nieletnich.

Funkcjonariusz szczegółowo odniósł się do wymienionych tematów, odpowiadał na wszystkie zadawane pytania i uczulił na rozwagę i konsekwencje w postępowaniu zarówno w roli ucznia jak i rodzica.
Celem spotkań profilaktycznych z policjantem było przedstawienie aktualnie pojawiających się zagrożeń w świecie realnym jak też internetowym, wyjaśnienie mechanizmów ich działania i wskazanie możliwości zapobiegania im lub radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia. Zarówno uczniowie jak i zaproszeni rodzice pozytywnie i żywo przyjęli marcowe prelekcje w naszej szkole, aktywnie włączali się w dyskusje, dopytywali i uważnie wysłuchiwali wniosków.

https://www.facebook.com/hermanowasp/photos/pcb.539601743197629/539601483197655/?type=3&theater