100 dębów na 100-lecie niepodległości

przez adminMK

100 dębów na 100-lecie niepodległości

Tradycja sadzenia dębów rocznicowych odwołuje się do spontanicznego sadzenia dębów niepodległości jakie miało miejsce w latach 1918 – 1928. W tamtych czasach społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci, jako wymowne świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niepodległości, której nie da się przecież odzyskać w jeden dzień. Aby ją utrzymać, należy nieustannie budować i wzmacniać Wspólnotę.  Tak jak nasi przodkowie wybijali się na niepodległość, tak naszym obowiązkiem jest cierpliwe budowanie i konsekwentne dbanie o wielowiekową tradycję. Bo każde działanie, każda najdrobniejsza aktywność, nawet jeśli swym zasięgiem obejmuje jedną szkołę, czy miejscowość, to element budowania Wspólnoty.

Uczniowie naszej szkoły kultywując piękną tradycję przodków wzięli udział w akcji ,,100 dębów na 100-lecie niepodległości”. Wspólnie z pracownikami leśnictwa Hermanowa i przedstawicielami nadleśnictwa Strzyżów posadziliśmy dęby niepodległości Opiekunami grupy i aktywnymi uczestnikami akcji byli: p. dyrektor Elżbieta Rożek, p. Renata Okoń i p. Piotr Ledwoń. Pan leśniczy Stanisław Bednarz opowiedział nam o żmudnej i niełatwej pracy polskich leśników, którzy co roku sadzą około pięćset milionów drzew różnych gatunków, a sadzenie takich symbolicznych drzew ma dla niego wymiar szczególny, bo bierze w nim udział młode pokolenie, które już za kilka lat będzie miało realny wpływ na kształt naszej Wspólnoty.

Posadzony fragment dębowego lasu został oznaczony pamiątkową tablicą, którą zaprojektował nauczyciel historii i geografii naszej szkoły p. Piotr Ledwoń, a solidną konstrukcję przygotował p. podleśniczy Andrzej Kudła.

Na zakończenie akcji przedstawiciele nadleśnictwa Strzyżów wręczyli wszystkim uczestnikom akcji drobne upominki.

Obiecaliśmy leśnikom, że będziemy odwiedzać ,,nasz las”, wrócimy tu już na wiosnę, by nadać dębom niepodległości imiona.

 

 

PL