Zapisy na obiady w stołówce 2023/2024

przez adminMK

Szanowni Państwo! Informujemy, że uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 11 września 2023 r. Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia ucznia na obiady. Karty dostępne u wychowawców. Wypełnione, podpisane karty proszę dostarczyć do 5 września 2023 r. IK

Rekrutacja do świetlicy szkolnej 2023/2024

przez adminMK

W dniach od 05.09.2023 do 30.09.2023 r.rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej. Karty zgłoszeń oraz regulamin dostępny u wychowawców klas. W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne u wychowawców świetlicy. IK

Rocznica napaści Niemiec na Polskę

przez adminMK

W dzienniku pokładowym niemieckiego pancernika „Schleswig–Holstein” pod datą 1 września 1939 roku, godz. 4.40 wpisano: „Rozpoczęcie ataku na Westerplatte” – na polską strażnicę na Westerplatte. To tutaj hitlerowskie Niemcy rozpoczęły II wojnę światową – najstraszliwszą i najkrwawszą w dziejach. Ale znakomicie wiemy, że tak naprawdę jej początek i jej zarzewie nastąpiły kilka dni wcześniej poprzez podpisanie zdradzieckiego paktu Ribbentrop–Mołotow; paktu, w którym dwa totalitaryzmy – sowiecki i niemiecki, hitlerowski – uzgodniły ze sobą de facto podział…