Szanowni Rodzice!

przez adminMKW dniu 13 maja 2020r. Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję    o przywróceniu od 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego, jak to ma miejsce w przedszkolach (grupy max 12 osobowe).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra, obecność w szkole nie będzie obowiązkowa, mają do nich przychodzić te dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy i nie mogą zapewnić im opieki. Dla rodziców, którzy się nie zdecydują na wysłanie dziecka na zajęcia w szkole, w dalszym ciągu dostępny będzie zasiłek opiekuńczy.

Informujemy również, że nauczyciele nadal prowadzić będą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczych w szkole będą miały zwłaszcza dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Równocześnie informujemy rodziców o ryzyku oraz odpowiedzialności za decyzję o wysłaniu dziecka do szkoły.

WAŻNE :

• Na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do szkoły będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. (ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły). Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzic powinien zmierzyć dziecku temperaturę.

• Dziecko nie może zostać przyprowadzone do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole rodzic zobowiązany jest przekazać wychowawcy/nauczycielowi świetlicy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.


W celu zaplanowania organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole prosimy o informację do wychowawcy klasy, czy deklarują Państwo pobyt dziecka na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w szkole i w jakich godzinach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przemyślaną i odpowiedzialną decyzję w tej sprawie.

O dalszych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.

Z poważaniem,
Elżbieta Rożek – dyrektor szkoły