Edukacja wczesnoszkolna

klasa 1

Zadania i materiały do lekcji wysyłane są za pomocą e-dziennika i Facebook Messengera.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams i Facebook Messenger.

klasa 2
Zadania i materiały do lekcji wysyłane są za pomocą Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams

klasa 3
Zadania i materiały do lekcji wysyłane są za pomocą e-dziennika i
Classroom. Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji Zoom.