Podziękowania

przez JW

Serdeczne podziękowania dla
Pana Pawła Bialica,
który zawsze z entuzjazmem wspiera artystyczne inicjatywy naszej szkoły. Dziękujemy, za użyczenie swojego talentu związanego z fotografowaniem i innymi formami „zatrzymywania chwil” w obiektywie aparatu, kamery… W piękny sposób wydobył Pan sedno Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które niedawno obchodziliśmy. Dziękujemy za pracę realizatorską zarówno przy nagrywaniu ścieżki dźwiękowej, jak i oprawy wizualnej utworu „Niepodległa, Niepokorna”. Chylimy czoła PANA zaangażowaniu, pracowitości
i otwartości na współpracę!