OPŁATY ZA OBIADY

przez adminMK


Płatne z „góry” wpłaty za wrzesień 2020r. wynoszą 72,00 zł (18 dni x 4,00 zł). Opłaty należy wnosić w dniach 15 – 17.09.2020r. w sklepiku szkolnym w godzinach 7:45 – 8:15.

Obiady będą wydawane
od 07.09.2020r.

Wszyscy zapisani w poprzednim roku szkolnym są automatycznie zapisywani na obecny rok szkolny, w razie rezygnacji proszę pilnie zgłosić wypełnioną kartę rezygnacji (na dole w karcie deklaracji) do sekretariatu szkoły.