Nigdy więcej wojny!

przez adminMKSiedzi żołnierz ze spuszczoną głową,
zasłuchany w tę brzozową skargę,
bez broni, bez orła na czapce,
bezdomny na ziemi – matce.

Władysław Broniewski

18. września odbyła się Uroczystość związana z 80-tą Rocznic napaści hitlerowskich Niemiec
i sowieckiej Rosji na Polski. W tym dniu, cała społeczność szkolna zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym w celu złożenia kwiatów pod pamiątkowymi tablicami. Kolejno wyruszyliśmy do kościoła w szyku klasowym z pocztem sztandarowym na czele. Ks. Wiesław Bednarz odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, następnie po niej nasi uczniowie z klasy VIII zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym  przepełnionym patriotyzmem. Na koniec uroczystości zabrała głos pani dyrektor Elżbieta Rożek, która przybliżyła nam historię związaną z napaścią Niemiec i Rosji na nasz kraj.

Serdecznie podziękowania za przygotowanie montażu słowno-muzycznego składamy dla naszych nauczycieli: pana Piotra Ledwonia , pana Mariusza Konia oraz pani Alicji Mróz.

Aleksandra Kopiec