Muzyka/edukacja muzyczna

klasa 1
Zadania i materiały do lekcji wysyłane są za pomocą e-dziennika.

klasa 2
Zadania i materiały do lekcji wysyłane są za pomocą e-dziennika.

klasa 3
Zadania i materiały do lekcji wysyłane są za pomocą e-dziennika.

klasa 4
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 5a
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom. Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 5b
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom. Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams

klasa 6
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 7
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

Skip to content