język polski

klasa 4
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Wszystkie lekcje prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 5a
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams

klasa 5b
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Lekcje online prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams

klasa 6
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Wszystkie lekcje prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 7
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Wszystkie lekcje prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.

klasa 8
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.
Wszystkie lekcje prowadzone są przy użyciu aplikacji MS Teams.