Fizyka

klasa 7
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.

klasa 8
Wszystkie zadania i materiały do lekcji dostępne są poprzez platformę Classroom.