Wybrane wydarzenia

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram: 8:00 – W kościele parafialnym w Hermanowej odbędzie się Msza Święta rozpoczynająca nowy rok szkolny. Oddziały przedszkolne, Klasa I 9:00 – W sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I. Uczniowie przychodzą z rodzicamii wchodzą wejściem od sali gimnastycznej. Po przedstawieniu przez wychowawców niezbędnych informacji udają się do wyznaczonych…
Czytaj dalej


31 sierpnia 2020 0

ERASMUS+ PO WER

https://www.facebook.com/groups/726866554738996/ http://www.kopernik.rzeszow.pl/informacje/PO-WER/


31 sierpnia 2020 0

Szanowni Rodzice;

15 maja 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały ogłoszone  kolejne kroki podjęte przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły. Co oznaczają dla uczniów? Co zmienia się dla…
Czytaj dalej


20 maja 2020 0

Szanowni Państwo,

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do…
Czytaj dalej


20 maja 2020 0

Szanowni Rodzice!

W dniu 13 maja 2020r. Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję    o przywróceniu od 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego, jak to ma miejsce w przedszkolach (grupy max 12 osobowe). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra, obecność w szkole nie będzie obowiązkowa, mają do nich przychodzić te…
Czytaj dalej


20 maja 2020 0

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Dla milionów wiernych Papież  i Święty           18 maja będziemy obchodzić setną rocznicę Jego urodzin. Dla Was – Drodzy Uczniowie – jest postacią, o której się uczycie i którą szanujecie, ale nie mieliście okazji poznać i zobaczyć z bliska.               Ten Człowiek zawsze był blisko Boga, ale…
Czytaj dalej


17 maja 2020 0

Nasza Szkoła LIDEREM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Od grudnia 2019 r.  do kwietnia 2020 roku Samorząd Uczniowski Naszej szkoły brał udział w ogólnopolskim konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko.…
Czytaj dalej


15 maja 2020 0

To link do wirtualnej podróży po najpiękniejszych bibliotekach świata https://biteable.com/watch/biblioteki-2541605 To link do krzyżówki o bibliotecehttps://learningapps.org/watch?v=pmuc5afca20


9 maja 2020 0

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.       W tym roku nie weźmiemy udziału w szkolnej akademii, nie zobaczymy…
Czytaj dalej


3 maja 2020 0

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. obec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania…
Czytaj dalej


30 kwietnia 2020 0
Skip to content